‘Tukang Pertalan’ Basa Jawa Saya Entek!

Iki tulisanku sing kapisan sing nganggo basa Jawa (nek ana salah ketik apa liya-liyane, nyuwun ngapunten nggeh?). Akhir-akhir iki aku sering entuk proyek pertalan basa Jawa nganti bingung dhewe amerga ndhuweni tangan mung loro lan sirah mung siji apa maneh aku ora sepira teteh nganggo basa Jawa :D. Lagi ae aku mari ngerampungake proyek basa Jawa sing jumlahe ana 30 ewuan tembung (Walah dalah, apa bisa ngerampungake sak mono okehe). Iki termasuke rekor dunia pertalanku sing paling sip markisip masio sakbenere sing ngerjakake kanca tukang pertalan liyane. Aku mung ngoreksi karo ndandani UI stringe sing mbulet-mbulet ora karuan. La terus ngendhi ceritane sing mbahas tukang pertalan saya entek?

Terus terang wae tukang pertalan basa Jawa iku jarang banget diminati amerga angel lan njelimet. Yen ngomong angel lan njelimet aku dadi eling jaman aku isih sekolah ing desaku mbiyen. Sing mecahno rekor kena res sabendina ya aku iki. hehehehe…Aku isih eling almarhum guruku (muga-muga amale diterima dening gustiAllah) sing sabar banget mulangi aku basa Jawa. Saben wayahe basa Jawa, aku dhewe sing mulih paling keri. Ora amerga aku pinter, tapi saking gobloke aku iki. Masak nulis jenenge dhewe ora bisa. Goblok tenanan aku iki. 😀

Diterusake ceritane tukang pertalan ya. Aku iki sakbenere geting banget karo basa Jawa tapi aku akhire sadar yen aku iki lahir ing tanah Jawa. Aku mulai belajar seneng dhisik banjur belajar tenanan (saiki tetep ae ora pinter-pinter :D).

Tau salah sijine wektu aku entuk tes basa Jawa. Aku bingung ora karuan amerga aku iki kan isih miwiti belajar. Akhire ya tak tolak wae tawaran iku tinimbang karo nyiksa awakku dhewe. Saka pengalaman iku mau aku akhire luwih mempeng belajar. Salah-salah thithik ora apa-apa tinimbang karo ‘ora salah babar pisan’. Niat iklas nguri-nguri basa Jawa tetep kudu dijaga supaya lawange padha bukak.

Ayo saiki itung-itungan gunggunge tukang pertalan basa Jawa. Akeh ngendhi tukang pertalan basa Indonesia tinimbang karo tukang pertalan basa Jawa?

Mangga dherek padha nguri-nguri basa Jawa warisan budaya kita!

Sakmono uga tulisanku iki. Nyuwun ngapura yen ana salah-salah tembung. *aku iki isih belajar :D*

Advertisements

One response to “‘Tukang Pertalan’ Basa Jawa Saya Entek!

  1. Wah kacilakan, kolowau kulo sampun nulis kathah kathah wonten mriki, ananging mboten ngertos kadospundi kedadosanipun, koq sadayanipun dados mboten ketingal .. raib ngaten. Sugeng ndalu Dhimas Ahnan, mugi-mugi panjenengan taksih emut kulo. Ngaturaken nderek bingah panjenengan sampun kerso nyerat kabar ing boso ingkang luhung, inggih boso Jawi puniko. Mbok bilih panjenengan kagungan uneg-uneg ingkang kedhah dipun serat ing boso jawi, panjenengan saged sinau sesarengan kaliyan kulo, makaten Dhimas. rebat cekap kemawon. Matur nuwun sakderengipun.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s